Welkom op de website van de Stichting "Bruggen van Vriendschap"
Intro Afdrukken

BrugMogen wij ons even voorstellen:
Wij zijn de stichting Bruggen van Vriendschap. Onze stichting trekt zich het lot aan van zeer arme gezinnen en kinderen uit kindertehuizen in het district Suwałki in het noord-oosten van Polen aan de grens met Rusland.

Eenmaal per twee jaar laten wij een 40-tal kinderen uit die gezinnen en tehuizen naar Landgraaf komen om hen voor de eerste maal in hun leven een vakantie aan te bieden. Wij werken samen met de sociale dienst van het district, die de selectie van de kinderen mede verzorgt. De kinderen vertellen over de erbarmelijke situatie waarin zij en hun families leven. Vervolgens kunnen de gezinnen per brief aangeven aan welke zaken ze het meest behoefte hebben. Daarna kunnen wij die goederen -voor zover voorhanden- geadresseerd toesturen naar het huisadres van deze mensen of naar de kindertehuizen. Inmiddels maken 200 gezinnen hiervan dankbaar gebruik. Een Pools vrachtbedrijf vervoert deze goederen naar Polen en de sociale dienst ter plaatse bezorgt de goederen aan huis. Wij krijgen deze goederen gratis van particulieren en bedrijven. Het zal duidelijk zijn dat met name de vakanties een grote kostenpost betekenen voor onze kas, ook al wordt een deel der kosten vergoed door het district Suwałki.

Om gelden bijeen te krijgen zijn we een “ € 20,00- fonds ” actie gestart.
Deze houdt in dat we mensen zoeken die eenmaal per jaar ons willen steunen met een bedrag van €20,00 of een andere vrijwillige bijdrage.

Beschermheer: Mr. Bert Janssen

Voormalig burgemeester Gemeente Landgraaf

Geestelijk adviseur: Freek Jongen
Pastoor Parochie Petrus & Paulus

Kamer van Koophandel Limburg: 14080103
Rabobank rekeningnummer: NL18 RABO 0171 7097 13

 
Poolse kinderen vieren vakantie in Landgraaf. Afdrukken

De Stichting Bruggen van Vriendschap ontvangt van 29 juni tot 6 juli weer 40 straatarme Poolse kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar uit het district Suwałki voor een vakantieweek in Landgraaf.
De stichting organiseerde in 2008, 2010 en 2012 ook al een vakantieweek voor kinderen uit Suwałki.

Lees meer...